Sektorraad wil keuring trailers
 
De Sectorraad Paarden wil dat er wetgeving komt voor het periodiek keuren van paardentrailers. Dat staat in de Toelichting Uitvoeringsagenda Plan van Aanpak Paardenwelzijn.

 

De uitvoeringsagenda is deze week gestuurd naar landbouwminister Verburg. Zij had eerder dit jaar gevraagd om een concretisering van het Plan van Aanpak Paardenwelzijn, dat door de Sectorraad Paarden is opgesteld.

Enkele punten uit de uitvoeringsagenda:

 

* Wedstrijdorganisaties gaan reglementeren dat paarden tijdens verblijf op wedstrijden (langer dan 4 uur) een ruimte met stro ter beschikking hebben om te urineren en te mesten. Dit wordt in 2010 opgenomen in wedstrijdreglementen.

* De controle op ongeoorloofde middelen moet worden geïntensiveerd. De kostprijs van het testen kan niet sterk worden verminderd zonder de kwaliteit van de controle aan te tasten, maar een laboratorium binnen de landsgrenzen kan het controle proces versnellen

* De KNHS heeft de reglementaire verplichting om sporen te dragen in bepaalde klassen al verwijderd, de NDR heeft inmiddels het gebruik van de zweep op grasbanen verboden.

* De KNHS heeft deelname van paarden met gecoupeerde staarten aan evenementen verboden. De SRP is van mening dat dit item in de erkenningscriteria voor stamboeken moet worden opgenomen.

* De Sectorraad wil zo spoedig mogelijk een wettelijke erkenning van hoefsmeden en op termijn van gebitsverzorgers.

* Prikkeldraad als omheining behoort in 2011 definitief tot het verleden.

 

Belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda vormt het onderzoek naar het welzijn van paarden, dat op een groot aantal maneges en paardenhouderijen zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de dagbesteding van paarden. Ook komt er in 2010 een nieuw Handboek Huisvesting, ''met aandacht voor huidige welzijnsitems''.

 

Centrale rol in de Uitvoeringsagenda speelt het pas opgerichte Nationaal Hippisch Kenniscentrum. Dit krijgt onder meer een voorlichtende taak op het gebied van voeding. ''Bij een aantal individuele paardenhouders is er te weinig kennis over voeding van paarden (ratio ruw/krachtvoer) en het nut van voedingssupplementen. Het is belangrijk dat de kenniscoördinator NHK zo spoedig mogelijk een begin maakt met het inventariseren van beschikbare voedingskennis en een communicatie plan wordt opgesteld hoe informatie over voeding naar de paardenhouder transparant kan worden gemaakt. Producenten van voedingssupplementen moeten voor een heldere uitleg zorgen, en de potentiële klant dient beter geïnformeerd te zijn over de behoeften van het paard'', aldus de Sectorraad Paarden.